ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υποστήριξη κατά την προετοιμασία και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
  • Υποστήριξη για την πραγματοποίηση πληρωμής φόρων όταν χρειάζεται.
  • Έλεγχος για το ποσό πληρωτέου φόρου και εντοπισμός φορολογικών κινδύνων.
  • Εγγραφή με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου για την απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
  • Βοήθεια για την απόκτηση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.
  • Τοπικό και διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.
  • Φορολογικές γνωματεύσεις και διαπραγματεύσεις με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου.
  • Συμφωνία των φορολογικών υποθέσεων της Εταιρείας με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου.
  • Επιμέλεια φορολογικών εκθέσεων.