ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ελεγχος

Σε ένα περιβάλλον που διέπετε από όλο και πιο περίπλοκες και αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις, στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας, οι οποίες εκτελούνται από το έμπειρο προσωπικό μας με σεβασμό για την επιχείρηση και τον τομέα της δραστηριότητάς σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε τα σημερινά πολύ κρίσιμα οικονομικά ζητήματα, όπως και τα θέματα της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.

Η προσέγγιση του ελέγχου μας επικεντρώνεται στην κατανόηση των επιχειρήσεων των πελατών μας και στη συνολική ρύθμιση των θεμάτων που τους απασχολούν. Συνδυάζει μια ακριβή αξιολόγηση κινδύνου, διαγνωστικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, καθώς και μια συνεχή αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών των πελατών μας.

Ως μέλη του συνδέσμου “Association of Chartered Certified Accountants” (ACCA) στην Αγγλία και μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών της Κύπρου (ΣΕΛΚ), έχουμε λάβει άδεια από το ΣΕΛΚ για την πραγματοποίηση υποχρεωτικών ελέγχων οικονομικών καταστάσεων, όπως απαιτείται από την Κυπριακή νομοθεσία.