Σύμβουλοι  

ΣYμβουλοι

Οι επαγγελματίες μας στο Συμβουλευτικό τομέα , συνδυάζοντας ισχυρές τεχνικές ικανότητες με δυνατή εμπειρία στον κλάδο και την ικανότητα να προσφέρουν πρακτικές και αξιόπιστες συμβουλές, μπορούν να βοηθήσουν οργανισμούς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και την δυνατότητα να κατανοούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες αξίας τους και συνεργάζονται μαζί τους για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και διαρκών επιδόσεων.

Οι βασικές μας γραμμές παροχής συμβουλών διαχείρισης είναι οι ακόλουθες:

  • Φορολογικές Συμβουλές
  • Συμβουλές ΦΠΑ
  • Συμβουλές Εφόρου εταιρειών
  • Συμβουλές Κοινωνικών ασφαλίσεων
  • Συμβουλές εγγραφής αυτοεργαζόμενου
  • Συμβουλές επιδομάτων και επιχορηγήσεων
  • Οικονομικές Συμβουλές