Νομικά  

ΝομικΑ

Το βάρος των νομικών σχέσεων σε μια εταιρεία είναι αναμφισβήτητο γεγονός και η εμπλοκή του δικηγόρου είναι κάθε μέρα πιο σημαντική όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων.

Εκτός από συμβουλευτικές εργασίες, οι δικηγόροι μας είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν σε οποιοδήποτε τομέα δικαίου.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο εμπορικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, τις εταιρικές διαφορές, τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, τη βοήθεια σε συνεργάτες κ.λπ.

Στην πράξη
Κάθε εταιρεία, καθημερινά, αντιμετωπίζει δεκάδες καταστάσεις όπου η νομική συνδρομή έχει σημαντικό ρόλο: αξιώσεις, νομιμοποίηση απασχόλησης, απλήρωτοι, βιομηχανική ιδιοκτησία και μια μακρά λίστα που μπορεί να προκαλέσει απώλεια πολλών ωρών και πολλών χρημάτων στην εταιρεία σας.